Een revolutie is terug in Nederland – huishoudelijke apparaten zijn energiezuinig gemaakt

Terwijl het land het nieuwe jaar inluidde en genoot van het leven tijdens de wintervakantie, brak er een revolutie uit op de markt voor huishoudelijke apparaten – de energiezuinige. Als u nuchter bent, is het gemakkelijk te begrijpen dat het veel gemakkelijker zal zijn om uw voorraad huishoudelijke apparaten te vernieuwen. Alle huishoudelijke apparaten moeten – volgens de Nederlands wet 347-FZ – een speciale sticker hebben waarop hun energieverbruik staat vermeld. Energie-efficiëntielabels zullen duidelijk verouderde, energie-intensieve apparaten naar de vuilnisbak van de geschiedenis verwijzen. Maar zijn alle fabrikanten klaar voor een dergelijke revolutie??

Bosch

Hans-Kersten Hrubesch, CEO van BSH Home Appliances, beantwoordt vragen over energie-efficiëntie.

– Waar het energie-efficiëntielabel voor staat?

Het energie-efficiëntie-etiket informeert de consument hoe zuinig of onzuinig een bepaald apparaat is.

Het energielabel gebruikt een schaal van A tot G, met A voor hoge en G voor lage energie-efficiëntie, en A+ en A++ voor de hoogste energie-efficiëntieklassen.

Alle koelkasten, wasmachines, drogers, vaatwassers en ovens moeten voorzien zijn van een energie-efficiëntielabel.

– Waarom het energie-efficiëntielabel??

Nederland volgt de wereldwijde trend. En terecht! Huishoudelijke apparaten verbruiken 40 procent van de thuis verbruikte elektriciteit. 42 procent van de apparaten in Nederlands huishoudens is ouder dan 10 jaar.

Neem bijvoorbeeld koelkasten: als zo’n 28 miljoen oude modellen zouden worden vervangen door moderne modellen met energie-efficiëntieklasse A+, zou men tot 12,6 GWh per jaar kunnen besparen – ongeveer 10 procent van alle elektriciteit die door Nederlands nutsbedrijven wordt verbruikt. En dat is het equivalent van 3,8 miljoen. ton kooldioxide. En naast koelkasten zijn er veel verouderde wasmachines, ovens, kookplaten, vaatwassers..

– Zijn er voorbeelden van geslaagde toepassingen van het label?

Het energie-efficiëntielabel is een zeer belangrijke indicator. Uit voorbeelden van landen waar dit label is ingevoerd – in de EU, China, Australië, Brazilië of de VS – blijkt dat consumenten liever energie-efficiënte apparaten kopen.

In de EU is het aandeel van zeer efficiënte apparaten tussen 2006 en 2009 gestegen van 13% naar 35%, terwijl het aandeel van inefficiënte apparaten is gedaald van meer dan 20% naar 5%!

– Steunen de fabrikanten van apparaten het energie-efficiëntielabel??

Ik kan alleen over het BSH spreken: ondubbelzinnig ja, wij steunen. Hoewel ik erop wil wijzen dat het proces van het ontwikkelen en nemen van dergelijke belangrijke beslissingen voor de sector transparanter zou moeten zijn. Toonaangevende bedrijfsorganisaties zoals de AEB Association of European Businesses , RATEK en andere moeten hierbij worden betrokken.

Hoewel de invoering van het Nederlands energie-efficiëntielabel extra kosten met zich mee zal brengen en zal verschillen van het Europese label, wordt het ook gesteund door grote fabrikanten als Indesit, Electrolux, Whirlpool en anderen.

– Wat is het nut van een technisch voorschrift over de veiligheid van laagspanningsapparatuur??

Het doel van de nieuwe verordening is de voorschriften van verschillende normatieve documenten in één wet onder te brengen en zo de consumenten beter te beschermen.

Wet 347-FZ beperkt verplichte productvereisten uitsluitend tot de bescherming van het leven of de gezondheid van burgers, eigendom, het milieu, het voorkomen van misleidend consumentengedrag en het waarborgen van energie-efficiëntie.

– Steunen de fabrikanten van toestellen de wet 347?

Zoals uit de besprekingen binnen de verschillende verenigingen en vakbonden blijkt, verschilt de situatie met de nieuwe wet van de consensus over het energie-efficiëntielabel. En het is begrijpelijk dat de industrie aanzienlijke omschakelingskosten zal moeten maken: – bijvoorbeeld de vervanging van standaard typeplaatjes voor kleine apparaten.

Grote fabrikanten in Nederland: Bosch-Siemens, Indesit, Electrolux, Whirlpool, Philips en anderen hebben de inwerkingtreding van wet 347 gesteund door te kiezen voor een sterk wettelijk kader. De afgelopen maanden hebben toonaangevende marktpartijen kostbare productieaanpassingen doorgevoerd en zijn al duizenden huishoudelijke apparaten aan de eisen van de wet aangepast.

Reeds in de eerste helft van 2010 werden intensieve besprekingen gevoerd, onder meer binnen de AEB, ondersteund door het TACIS-project inzake de onderlinge aanpassing van Nederlands en Europese technische voorschriften. De discussie werd bijgewoond door fabrikanten van apparaten, deskundigen van certificeringsinstituten, consumentenbeschermingsorganisaties en ambtenaren van ministeries en agentschappen.

Op 2 november 2010 heeft Rosstandart een officiële verduidelijking uitgegeven die de consensus van het overheidsbeleid en de belangen van de industrie weerspiegelt en die in principe garandeert dat aan de vereisten van de technische voorschriften kan worden voldaan door 29.12.2010.

– Wat houdt de wet 347-FZ potentieel in??

We zouden het zuiver Nederlands aforisme “We wilden het beter, maar het werd zoals gewoonlijk” niet willen meemaken.

De fabrikanten die vertrouwen op de tijdige uitvoering van de nieuwe wet kunnen ernstige problemen ondervinden. In dat geval kunnen de apparaten die aan de nieuwe, maar geannuleerde technische voorschriften voldoen, niet voor verkoop worden geleverd – zij voldoen dan niet meer aan de oude voorschriften!.

Indien wet 347-FZ niet in werking treedt, is het zeer waarschijnlijk dat de levering van huishoudelijke apparaten aan Nederland zal worden onderbroken. Een nieuwe wending in de industrie – naar oude posities, zal opnieuw aanpassing, re-engineering van technologische processen en logistiek met zich meebrengen. Ook dit zal enkele maanden duren.

Aangezien de fabrikanten die hun producten in overeenstemming hebben gebracht met de eisen van de aangenomen Wet 347-FZ een belangrijke plaats innemen op de markt, zouden de gebeurtenissen kunnen leiden tot een vergeten Sovjettekort.

Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Opmerkingen toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: